ای بابا

امیدوارم هیچکس چیزی که من تجربه کردم رو تجربه نکنه....

عکس عروسی عشق سابقت رو با کسی که بهت خیانت کرده رو ببینی.. شبیه فیلمای جم هست

یا نه

شبیه رمانای ت..می دوران نوجوونیه که می خوندیم..

الان این لحظه حس خاصی ندارم..

بالاتر از سیاهی مگه رنگی هست؟

زخم خورده ی کی بودم من؟؟؟؟


منبع این نوشته : منبع